Hvordan gjøre aktivitets­kortet mindre stigma­tiserende?

Tre tips til hvordan kommunens aktivitetskort kan oppleves som mindre stigmatiserende å bruke.


Tre ungdommer står i kø. Den ene av dem bruker en app på en smarttelefon. Foto.

Et av hovedmålene for de fleste kommuner som innfører aktivitetskort, er å bidra til at også lavinntektsfamilier får mulighet til å delta i kulturliv og aktiviteter.

For noen kan det oppleves som stigmatiserende å måtte være den eneste som "betaler" med aktivitetskortet, fordi man føler at det blir veldig tydelig at man har fått billetten i støtte.

Ved å gjøre aktivitetskortet tilgjengelig for flere grupper, kan man avhjelpe dette.

Her er tre forslag til hvordan man kan få flere til å bruke Lokalkortet:

  1. Gi velkomstpakker til nye innbyggere

  2. La det være mulig å kjøpe billetter til Lokalkortet, for eksempel på den kommunale kinoen

  3. Bruk Lokalkortet hver gang kommunen eller andre offentlige tjenester gir bort billetter

Språket i Lokalkortet-appen

I appen har vi forsøkt å bidra gjennom at det konsekvent henvises til å "Kjøpe klipp". Det er ingen spor i selve appen til at man kan få tildelt gratis klipp eller billetter av det offentlige.