Få mer ut av midlene ved å bruke Lokal­kortet

Slik kan kommunen spare penger på å bruke Lokalkortet, og på den måten kunne gi enda flere tilgang til kultur- og aktivitetstilbud.


En rosa sparegris med briller ser på en kalkulator.

Siden Lokalkortet ikke behandler personopplysninger, er det umulig å se hvem som har benyttet appen, eller hvem som har benyttet hvilke tilbud.

Men selv om vi ikke kan se hvem som gjør hva, er det mulig å se hva som blir gjort. Dette åpner opp for mange muligheter til å sikre seg at alle midlene man bruker kommer mest mulig til nytte.

Ta kontakt for en prat om hvordan din kommune kan få mer ut av sitt aktivitetskort.

Eksempel: Ikke betal for tjenester som ikke blir benyttet

La oss si at kommunen har budsjettert med å gi bort 400 aktivitetskort som er gyldige ut 2023. Hvert aktivitetskort inneholder:

  • 3 klipp til svømmehallen

  • 2 klipp til kinoen

  • 1 klipp til klatrehallen

Kommunen skal da i utgangspunktet betale for 3 x 400 = 1 200 billetter til svømmehallen, 2 x 400 = 800 kinobilletter og 400 billetter til klatrehallen.

Ofte vil man se at ikke alle aktivitetskortene blir tatt i bruk, og at mange bare blir delvis brukt.

Med Lokalkortet kan man når som helst se en oversikt over hvor mange billetter som er benyttet.

Dette gjør at man for eksempel kan:

  • Betale mindre

  • Gi ut flere billetter

  • Dele ut enda flere aktivitetskort

Eksempel: Skreddersydde Aktivitetskort

En annen måte å sikre at billetter som deles ut blir benyttet, er å skreddersy aktivitetskortene til forskjellige målgrupper.

Her kan du lese mer om hvordan Lokalkortet kan brukes for å dele ut skreddersydde aktivitetskort.

Eksempel: Datostyring

La oss si at kommunen ønsker å dele ut kinobilletter til alle deltakere på et arrangement, eller til alle elevene på et klassetrinn.

I slike tilfeller vil det fort oppstå mye "svinn", siden mange vil ta i mot billettene men aldri ta dem i bruk.

Med Lokalkortet kan det enkelt settes utløpsdatoer, slik at dette svinnet kan minimeres.

Slik kan det gjøres:

  1. Opprett 100 stk. "Gratis kino for 10. klassinger på Andeby ungdomsskole"-billetter

  2. Sett "Siste aktiveringsdato" til å være en uke frem i tid

  3. Trykk på "Last ned PDF'er" og skriv ut

  4. Del ut billettene på Andeby ungdomsskole

Det vil stå tydelig på billettene at de må legges inn i appen innen en bestemt dato for å kunne benyttes.

Når datoen har passert vil du kunne se at bare 50 av de 100 billettene er lagt inn i appen. Dermed kan midlene som var satt av til de ubenyttede billettene heller benyttes på andre tiltak.

Eksempel: Velg spesielle dager

Når kommunen forhandler med private aktører om innkjøp av billetter, kan man noen ganger oppnå bedre vilkår hvis man er fleksibel på tidspunkter.

Med Lokalkortet kan det enkelt settes spesielle vilkår til billettene. Ved å unngå de mest hektiske periodene kan det være mulig å oppnå en bedre pris.

En hånd holder appen for Lokalkortet. Foto.Eksempel: "Gjelder kun mandag - torsdag"