Digitalt opplevelses­kort uten person­opplysninger

For å ivareta innbyggernes personvern er Lokalkortet bygget slik at ingen personopplysninger samles inn eller behandles.


Kvinne holder en smarttelefon og viser frem appen Lokalkortet. Foto.

Lokalkortet utvikles av Appfabrikken AS i samarbeid med Lillehammer kommune. 


Det var ønskelig å få på plass en enkel og trygg løsning som ikke behandlet personopplysninger.

Dette er løst ved å ta utgangspunkt i det gode gamle "klippekortet".


På samme måte som et fysisk klippekort kan gis bort uten at mottakers personopplysninger må registreres, kan Lokalkortets digitale klippekort også gis bort uten å knyttes til mottakers identitet.

Derfor er Lokalkortet trygt å ta i bruk, siden ingen personopplysninger samles inn eller behandles.

Dette har igjen ført til flere andre fordeler:

  • Det blir enkelt for innbyggerne, siden det ikke krever registrering eller innlogging

  • Det blir enkelt for kommunen å ta i bruk, siden det ikke krever integrasjon med eksisterende systemer

  • Kommunen slipper å bekymre seg for om datainnsamlingen er i tråd med gjeldende regelverk for personvern

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan Lokalkortet fungerer.