Lokalkortet - et digitalt aktivitetskort

Lokalkortet er en enkel og rimelig løsning for kommuner som ønsker å ha digitale aktivitetskort.

Kvinne holder en smarttelefon og viser frem appen Lokalkortet. Foto.

Lokalkortet er et digitalt aktivitets / opplevelseskort som gjør det enkelt for kommuner å gi bort tilgang til kultur- og aktivitetstilbud.

Målgrupper for løsningen kan for eksempel være:

  • Nye innflyttere

  • Lavinntektsfamilier

  • Flyktninger

  • Barn og unge

  • Andre spesielle målgrupper

Løsningen er svært enkel i bruk, behandler ingen personopplysninger og fungerer frittstående og uavhengig fra eksisterende systemer.

Dette gjør at Lokalkortet kan tas i bruk like enkelt som et gammeldags fysisk klippekort, samtidig som kommunen nyter godt av de digitale fordelene:

Løsningen utvikles av Appfabrikken AS i samarbeid med Lillehammer kommune.